Прием

ЧПГ „ВЕДА“ приема в VIII клас начинаещи и напреднали ученици, според нивото им на владеене на немски език.

 

Езикови занимания в VIII клас

Начинаещи – 22 учебни часа седмично немски език.

Напреднали – 12 учебни часа седмично немски език, 10 учебни часа седмично английски език

 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС

 

Подаване на документи за участие в приема

12 - 16.07.2019 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап

17.07.2019 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране

17 - 22.07.2019 г.

Подаване на документи за допълнително класиране при наличие на свободни места

до 24.07.2019 г.

Класиране

25.07.2019 г.

Записване

до 29.07.2019 г.

 

Състезателният бал се образува от следните оценки:

 • удвоената оценка от НВО по БЕЛ;
 • оценката от НВО по математика;
 • оценката по БЕЛ от удостоверението за завършен 7. клас;
 • оценката по История и цивилизация от удостоверението за завършен 7. клас.

 

Необходими документи за записване

 1. Оригинал на удостоверението за завършен VІІ клас
 2. Оригинал на удостоверението за преместване
 3. Служебна бележка с резултатите от националното външно оценяване
 4. Медицински картон
 5. Копие на акта за раждане

 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В IX, X, XI И XII КЛАС

 

Приемен изпит

Тестово изпитване по немски език за определяне на входното равнище на ученика.

 

Забележка:

Ако има разлика между учебния план на училището, от което идва ученикът, и учебния план на гимназия „ВЕДА“, ученикът полага приравнителни изпити, съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за системата на оценяване, издадена от Министъра на образованието и науката.

 

Необходими документи за допускане до приемните изпити

 1. Копие на учебния план на училището, от което идва ученикът
 2. Копие на личния картон на ученика
 3. Характеристика
 4. Медицински картон

 

ВАЖНО

 

Учениците, завършили гимназия „ВЕДА“ с успех не по-нисък от много добър 5,00 могат да продължат обучението си в програма „Германистика“ на Нов български университет, като се записват направо в трети семестър (според Рамковия договор за образователно сътрудничество между Частна профилирана гимназия „ВЕДА“ и Нов български университет).

 

Изискване за прием в програмата: получен минимален резултат от теста за общообразователна подготовка на НБУ – 40 точки.