Прием Изпити

ДЕТСКА ГРАДИНА

 

Провеждане на предварителен пробен ден.

(Не се отнася за деца, кандидатстващи за яслена група.)

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

 

Приемът в Частно основно училище с изучаване на немски език "ВЕДА" стартира на 1 март всяка година.

 

От няколко години училище "ВЕДА" организира прием както за напреднали, така и за начинаещи първокласници и петокласници, които не са изучавали немски език до момента.

 

1. клас    

Тест за училищна готовност

Събеседване

   

5. клас

(начинаещи)

Тест по български език и литература

Тест по математика

Интервю

   

2. – 7. клас

(напреднали)

Тест по български език и литература

Тест по математика

Тест по немски език

Интервю

 

Частно средно училище с немски език "Веда" приема в 5. клас начинаещи и напреднали ученици, според нивото на владеене на немски език.

Приемният изпит ще се проведе в сградата на ЧСУ "Веда" - гр. София, кв. "Триъгълника", ул. "Иван Мърквичка" №1 на 10.06.2020 г. от 14:00 до 16:00 по следния график:

14:00 - 15:00 – математика

15:00 - 16:00  – български език и литература

 

Заявление за явяване на изпит се подават в сградата на училището или на e-mail адрес до 09.06.2020 г. (вторник)

 

ГИМНАЗИЯ

 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС

 

Подаване на документи за участие в приема

12 - 16.07.2019 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап

17.07.2019 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране

17 - 22.07.2019 г.

Подаване на документи за допълнително класиране при наличие на свободни места

до 24.07.2019 г.

Класиране

25.07.2019 г.

Записване

до 29.07.2019 г.

 

Състезателният бал се образува от следните оценки:

  • удвоената оценка от НВО по БЕЛ;
  • оценката от НВО по математика;
  • оценката по БЕЛ от удостоверението за завършен 7. клас;
  • оценката по История и цивилизация от удостоверението за завършен 7. клас.

 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В IX, X, XI И XII КЛАС

 

Приемен изпит

Тестово изпитване по немски език за определяне на входното равнище на ученика.

 

Забележка:

Ако има разлика между учебния план на училището, от което идва ученикът, и учебния план на гимназия „ВЕДА“, ученикът полага приравнителни изпити, съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за системата на оценяване, издадена от Министъра на образованието и науката.

 

Необходими документи за допускане до приемните изпити

  1. Копие на учебния план на училището, от което идва ученикът
  2. Копие на личния картон на ученика
  3. Характеристика
  4. Медицински картон

 

ВАЖНО

 

Учениците, завършили гимназия „ВЕДА“ с успех не по-нисък от много добър 5,00 могат да продължат обучението си в програма „Германистика“ на Нов български университет, като се записват направо в трети семестър (според Рамковия договор за образователно сътрудничество между Частна профилирана гимназия „ВЕДА“ и Нов български университет).

 

Изискване за прием в програмата: получен минимален резултат от теста за общообразователна подготовка на НБУ – 40 точки.

 

 

9. – 12. клас                                                                                                   

Тест по немски език за определяне входното равнище на ученика

(Ако е налице различие между учебния план на училището, от което идва ученикът, и учебния план на ЧСУ "ВЕДА", ученикът полага приравнителни изпити, съгласно Наредба № 3 за системата на оценяване, изданена от Министъра на образованието и науката.)